מעל הוואדי

הכניסה אל בית הספר היא דרך הגשר שמעל הוואדי. אדריכלות נוף: יעל בר-מאור. צילום: אביעד בר-נס