אל המינהלה

כניסה למבנה המינהלה. צילם: אביעד בר-נס