דלת, חלון, ספסל

לכל כיתה יציאה ישירה לחצר וספסל מוצל המלווה את חלון הכיתה. צילם: אביעד בר-נס